Всеизвестен е фактът, че всяка млада, а и не само толкова млада жена, мечтае да бъде булка и да бъде облечена в така желаната бяла булчинска рокля, с която поне един ден в живота си да изглежда и да се чувства като истинска принцеса, като същевременно да се увековечи чрез фотографиите за идните поколения. Проблемът е, че в днешно време все по-малко двойки пристъпват към женитба, и в частност към църковен брак.

Това се дължи вероятно на факта, че младото поколение е по-освободено в държанието си и в отговорностите, които трябва да поема, в сравнение с миналите поколения. Освен това, в днешно време вече не се гледа като грях и като на нещо много лошо на съвместен живот на дадена двойка без брак, било той граждански или църковен. Тук е мястото да отбележим и нещо много съществено, че според законодателството на Република България само гражданският брак е легитимен пред държавните институции, докато всеки църковен брак на практика не носи никаква легитимност, а се извършва само от вярващи християни, които желаят да получат божията благодат за техния съвместен брачен живот.

За разлика от България, в съседна Гърци всеки църковен брак е толкова легитимен, колкото и гражданския брак. Поради това там младите хора сключват предимно църковен брак, който им е заложен от поколения назад и естествено от тяхната християнска вяра. Що се отнася до българите, според действащото законодателство, сключването на църковен брак не е възможно, без преди това да бъде сключен граждански брак.

Това естествено не се харесва на голяма част от хората, които желаят да встъпят само и единствено в Светото тайнство Венчание, тъй като се страхуват от евентуални раздели в бъдеще, които при един граждански брак са по-трудно осъществими и изискват много повече време и неприятни емоции в съдилищата. Докато изглежда самата църква извършва тази процедура по разтрогване на брак много по-лесно и безобидно.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>