modern living room with white sofa and hot water radiator

Радиаторите обикновено са чугунени. Те могат да стоят на поставки, висят по стените или висят от тавана. Някои стари радиатори са доста декоративни; по-модерните са по-обикновени. Радиаторите са предназначени да бъдат самостоятелни, въпреки че много хора поставят дървени заграждения около тях, за да изглеждат по-добре. Това намалява тяхната ефективност, до известна степен, въпреки че не ги прави безполезни.

Конвекторите за много хора имат няколко различни тълкувания. За накои конвекторите представляват следващата стъпка в еволюцията на отоплителни системи. Те обикновено са от чугун, затворени в ламаринена обвивка с отвори в долната част и близо до върха. Те не излъчват топлина директно като радиаторите, защото горещата повърхност на чугуна е заградена с ламарини. Конвекторите изпълнчват отоплителните си функции чрез конвекция- засмукване на хладен въздух в долната си част и изтласкване на горещия въздух от върха си. Ако топлината на радиаторите е 50% конвекция и 50% от радиация, тази на конвекторите е 70% до 90% конвекция и само 10% до 30% от радиация. Други хоря мислят този вид отоплителни системи за нископрофилни, изглеждат като нагрвателни первази.

На повечето места „отоплителен перваз“ означава само електрически перваз, но „отоплителен перваз“ може да бъде перваз с топла вода, електричество или пара. По отношение на топлата вода, повечето первази са с нисък профил, обикновенно само 7-8 см извън повърхността на стената. Високи са 25 или по-малко см и са обвити в ламаринаю. Отново, те имат отвори в долната част, за да влиза хладен въздух и отвори в горната част, за да вкарват топлия въздух в помещението.

Первазите могат да са направени от чугун, стомана, мед, алуминий или комбинация от тях. Медни тръби с алуминиеви ребра са най-често срещаните конвекторни материали заедно със стоманени тръби със стоманени перки.

Радиатори са високи и доста обемисти. Те имат по-голям топлинен капацитет на дължина от отоплителните первази, лъчевите системи и конвекторите. Последните обикновено са по-малки, а первазите са още по-малки. Не е изненадващо, че отнема по-голяма дължина на перваз да достави същото количество топлина като един еднометров радиатор.

Относно чугунените радиатори и медно-тръбните конвектори можем да направим следната аналогия с тигани. Тези, които са готвили с чугунен тиган знаете, че отнема доста време, за да се загрее. Въпреки това, след като се е загрял, тиганът запазва топлината си за дълго време. Медният или алуминиев тиган се загрява много бързо, но се и охлажда толкова бързо.

Тази аналогия важи също толкова добре и за отоплителните системи. На чугунените радиатори им отнема много време да се загреят, но след като са горещи, те остават такива. Первазите с медни тръби може да загряват много по-бързо, но също така и да се охладят много по-бързо, когато бойлерът се изключва.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>