Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

Промените имат за цел да разрешат възникналите в процеса на работа казуси в прилагането на закона, което ще доведе до увеличаване броя на отпуснатите кредити и ще допринесе за разширяване на достъпа до висше образование. Предлага се и изменение в Закона за НАП, заради необходимостта да се определи редът за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Измененията и допълненията са обсъдени с Асоциацията на банките в България и банките, подписали типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с министъра на образованието и науката, НАП, МФ, Националното представителство на студентските съвети и Докторския съвет към БАН.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>