Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, съобщи пресслужбата на кабинета.

Промените привеждат националното законодателство в съответствие с разпоредбите на европейското. С тях се отменя разпоредбата на чл. 30, ал. 4, от Закона, съдържаща забрана за производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър (т. нар. цигарени туби), както и разпоредбата, въвеждаща санкции в случаи на нарушение на забраната.

Като се има в предвид принципът на свободно движение на стоки, който е ключов компонент за развитието на общоевропейския пазар, съществуващата разпоредба е в несъответствие с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз, забраняващ количествени ограничения и всички мерки с равностоен ефект между държавите-членки.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>