Старите щрангове от чугун понякога има възможност да се използват още, например, няколко години. Въпреки това е добре да се направи смяна на щрангове за да не се създават допълнителни трудности при смяна на старите тръби. Има доста любители на старите чугунени тръби, които оспорват необходимостта от смяната им с пластмасови. Основно техните съображения са, че имали някакво достатъчно свободно пространство във вътрешността на тръбите, напълно излишна е смяната, свързана с много прах и мръсотия, при това няма да се получи някаква чувствителна полза.

Има много причини, които налагат смяна на щранговете. Старите чугунени тръби са корозирали, което намалява значително вътрешния диаметър на тръбите. Това създава и проблемите – намалява налягането на водата и се влошава нейното качество. Обитателите на високите етажи най-добре усещат проблема – водата не достига до тях с необходимото налягане. Запушванията на канализацията се появяват все по-често. При наличие на централно отоплени също има проблем с разпределителните щрангове.

Освен всичко това тъй като тези проблеми са основно в старите сгради, то има нужда и от промяна на самото разположение на вертикалните тръби. В миналото те са поставяни без да се обръща внимание на разстоянието им от стената, което създава проблем. Не е обърнато и достатъчно внимание на отворите за изтичане на водата от вани и душове. Не са поставени и всички технологични възли, например, ревизиите.

И така, предпоставките за смяна на щрангове са основно две. Едната е колкото си може по компактно да се разположат тръбите за различните системи. Понякога това има критично значение, защото основно щранговете преминават през тоалетната, а това означава, че значително се намалява пространството.

Втората предпоставка е сигурността на системата на щранговете. Представете си, че сте направили основен ремонт на банята и след година се появява теч от някоя тръба. Толкова много разходи и ще трябва да разбивате и да се захващате със смяна на щрангове. Преди да се захванете със смяна на щранговете е необходимо да уведомите съседите, особено тези, които са над вас. Съседите трябва да са информиране, че за известно време ще бъдат без вода. Освен това ще се наложи да не се ползва канализацията докато приключите със смяната на тръбите.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>