borisov-istina
Рапорт на бившия началник на РЗ „Сигурност” РДВР – София Николай Начев разкрива тъмното минало на генерала

Рапорт на бившия началник на РЗ “Сигурност” РДВР – София Николай Начев, който на 5 януари 2004 г.напуска МВР отвратен, разкрива истината за “чистото минало” на Бойко Борисов.

Преди рапорта, който публикуваме, и който разкрива зловещата мръсна действителност на висшите етажи на МВР по времето на Бойко Борисов като главен секретар на МВР, подп. Николай Начев алармира министъра /Георги Петканов/ с предишен рапорт рег.№2826/27 май 2003 година, но вместо да бъдат решени проблемите поставени в него, Начев е пресиран и поставен под невъобразим натиск. В рапорта в прав текст е написано: “Голяма част от средствата на МВР се използват за разчистване на сметки, отстраняване на конкуренти, решаване на големи частни имуществени и политически интереси”.

След като “кутията на спецслужбите” се отвори и бе публикуван документ, свързан с мутренското минало на Бойко Методиев Борисов, вой нададоха всички “генерали” – от Бриго Аспарухов, през Иван Драшков, Ботьо Ботев, ген. Атанас Атанасов, Димо Гяуров и който още се сетите, за да пищят как всички документи, свързани с Борисов са “фалшификати”, как няма “нищо” за Бойко Методиев Борисов, и за да плашат, че, “който се занимава с ДС” не го чака нищо добро.

Бившият шеф на икономическото направление в НСС Николай Начев написва рапорт на 5 януари 2004 година в качеството си на началник на РЗ “Сигурност” РДВР – София. Той носи рег. №3 от 5.01.2004 година – МВР – РДВР – София. Рапортът е последващ след подаден рапорт до вътрешния министър по онова време Георги Петканов с рег. №2826/27 май 2003 година.

След подадения рапорт от 27 май 2003 година ръководството на МВР не взима никакви мерки, освен че подлага на натист самия Николай Начев, подп. Николай Начев пуска втория рапорт от 5 ануари 2004 година, с който обяснява защо напуска МВР като завършва: “Поради посочените по-горе причини, не мога да си позволя да не се разгранича от това ръководство на МВР”.

През 2004 година главен секретар на МВР е Бойко Борисов. Вътрешен министър е Георги Петканов. Шеф на НСС е Иван Чобанов. Зам-шеф на НСС е Иван Драшков.

В рапорта си за напускане, подп. Николай Начев се обръща към министъра на МВР Георги Петканов, като заявява, че след подадения от него предишен рапорт рег. №2826/27 май 2003 г. е очаквал намеса от министъра за решаване на поставените от Начев проблеми. “Вместо това, в изпълнение на Ваша резолюция, бях изпратен на реподбор, узаповеден от Директора на РДВР София.”, пише подп. Николай Начев.

Начев пише, че е дал втори път съгласие да застане на полифизиографско изследване /детектор на лъжата/ от институция извън МВР. Подп. Начев уведомява министъра на МВР, че е запознат както с тези изследвания, така и с изследванията проведени в МВР: “С учудване и изненада разбрах, че при аналогичните въпроси и при двете изследвания, оценката оценките при инстититуцията извън МВР са категорични “не лъже”, докато оценките от първото изследване, проведено в МВР са некатегорични, вероятностни, което съгласно прилаганите методики не се допуска, тъй като единствено възможни отговори са “лъже” или “не лъже”.

Вместо да потърси възможност за решаване на проблемите, ръководството на МВР започва да търси начин да отстрани сигнализиралия за тях подп. Николай Начев. “До този момент само бях чувал за това, че тази процедура се използва за изпълнение на поръчки на ръководството на МВР срещу неудобни служители, но сега лично се уверих в това” пише още Начев.

Бившият шеф на “Икономическо направление” в НСС пише директно до министъра на МВР: “Проблемите в борбата с престъпността започват най-напред с ръководството на МВР”. Същото ръководство, в което главен секретар е Бойко Методиев Борисов.

“Допустимо ли е генерал, директор на Национална служба, да дава директни указания към своите подчинени от рода на “не работете активно, за да не ни пишат по вестниците“?

Допустимо ли е генерал, вместо да координира работата между службите, каквито са законовите му задължения /визиран е Бойко Борисов/ да симулира дейност чрез публични изяви, да разчиства лични сметки с неудобни служители на МВР, които изпълнявайки служебните си задължения биха застрашили частните му интереси? Да не говорим за това, че едва ли би могъл с биографията си да бъде образец на служителите, стоящи под него в йерархията. Какъв пример за служителите на МВР са нерегламентираните контакти на този генерал с по негови думи “обекти на службите” без Ваша санкция и без да Ви е докладвано за резултатите от тях? И какво се случи по-късно след неговите срещи с тези лица?

Нима за Вас не е очевидно това, което е очевидно за множество служители на МВР и вече придоби унизителна гражданственост?”, пише подп. Николай Начев.

И продължава: “Съвсем логично е при тази ситуация във Висшето ръководство на МВР да има служители с нелицеприятни факти в своята биография, в т.ч. и с връзки и съпричастност към силови структури, обслужване интересите на хора със съмнителен бизнес в областта на контрабандата, разпространението на наркотици, проституцията, изнудването и рекета и пр.

Реално босовете на наркоканалите и контрабандата спокойно си управляват “бизнеса”, а на обществото де поднасят “дребни риби” – бушони.

С тези факти ние се сблъскваме ежедневно в своята работа. В ПРЕДИШНИЯ РАПОРТ ДОКЛАДВАХ РЕДИЦА ПРИМЕРИ ЗА ТОВА КАК ИЗТИЧА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МВР КЪМ ПРОВЕРЯВАНИ ОБЕКТИ, А ТАКА СЪЩО И КАК ХОРА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МВР, БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЕ, СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ПРЕД ПРОВЕРКАТА НА ТАКИВА СЛУЧАИ. ПОДОБНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО И С ПРОВЕРКАТА НА СИГНАЛИТЕ ЗА КОРУПЦИЯ СРЕД ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В ТОВА ЧИСЛО И ТАКИВА, КОИТО СА ПОЛИТИЧЕСКИ ФИГУРИ ВЪВ ВЛАСТТА… СЪС СИЛИТЕ НА МВР СЕ ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА НА ПУБЛИЧНИ ФИГУРИ ОТ ВИСОКО НИВО, В ТОВА ЧИСЛО И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЦА.

Голяма част от средствата на МВР се използват за разчистване на сметки, отстраняване на конкуренти, решаване на големи частни имуществени и политически интереси”.

В рапорта си нататък подп. Начев заявява, че още в първия си рапорт е сигнализирал, че е пагубно закриването умишлено на едни от най-работещите по икономически престъпления звена в НСС: “Всичките ми опити за разговор по тези теми с директора на НСС се провалиха. Той всячески се стараеше да ги избегне, да ги отрече, че ги има и ЧЕ АКО ИМА ПРОБЛЕМИ, ТО ТЕ ИДВАТ ОТ СТРАНА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МВР /БОЙКО БОРИСОВ/ И МИНИСТЪРА.

Информационните възможности на НСС се превръщат в инструмент за постигане на лични цели, в това число облагодетелствуване в противоречие със ЗМВР.

В този вид НСС е твърде удобна не само за престъпните субекти, но и за някои висши служители в държавната администрация, корупционно свързани с тях.”

Подп. Начев пише още, че към момента на закриването на тези важни звена в НСС, по времето на Бойко Борисов като главен секретар, се е работело няколко министри, зам-министри и висши служители по коруция.

“Къде се намира сега тази огромна информация? За какво и от кой се използва и защо се затаява?”, пита той.

Подп. Начев заявява, че лично е бил обвинен от Главния секретар на МВР Бойко Борисов, че “в работата си съм осъществявал много близки връзки с Прокуратурата, което всъщност е в рамките на необходимото и обичайното, но според него явно е грях”.

Рапортът на под. Николай Начев завършва така:”Поради посочените по-горе причини, не мога да си позволя да не се разгранича от това ръководство на МВР. Именно това е причината чрез този рапорт да поискам и моля да бъда освободен от систевмата на МВР, незабавно, считано от 5 януари 2004 година”.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>