Много фирми ползват складове под наем. Това е свързано с това, че не всеки може да си позволи да поддържа складови помещения. За много от фирмите не е изгодно да имат склад поради факта, че нямат постоянна нужда от такъв. Даже складът да не се използва, за него трябва да се полагат грижи за поддържането му в добро състояние, а това са допълнителни разходи.

Фирмите, специализирани в отдаване на складове под наем, като правило, предоставят складове, отговарящи на всички изисквания. Изискванията, отправени към условията за съхраняване на стоките, могат да се отнасят за температурния режим и безопасността им.

Услугите за отговорно пазене често са необходими на търговците, за да имат винаги запас от стоки. Липсата на запас от стоки води до загуби, и това трябва да се има предвид.

Транспортно-експедиторските фирми имат нужда да наемат складове под наем за временно съхраняване на стоки и материали. Те наемат складови помещения в различни краища на страната. Особено това е задължително в тези случаи, когато се налага прехвърляне на товара от един вид транспорт в друг.

Често се налага да се ползват и складове докато се чака процедурата по освобождаване на товара от митницата.

Фирмите, предоставящи складове под наем, могат да извършват и допълнителни услуги. Те предоставят работници и оборудване, необходими за улесняване на товаро-разтоварната дейност.

Складовете под наем трябва така да са оборудвани, че собствениците на стоки и материали да са спокойни за тяхното добро състояние. Складовите помещения трябва да са достъпни през всяко време за собствениците на товари.

Изборът на складово помещение е работа, изискваща отговорен подход. На избора влияят различни фактори: ценова политика, опит в работата по съхраняване на стоки и материали, репутацията на фирмата и, разбира се, географското положение на склада. Не трябва да се пропуща и площта на склада, както и прилежащата към него територия.

Трябва внимателно да се огледа склада, да се провери разположението на стелажите с тяхната разбивка по зони, да се прецени пропускателната способност на склада, както и противопожарната охрана.

Всяка фирма, държаща на авторитета си, се стреми да предлага на своите клиенти складови помещения под наем само такива, които съответстват на високите им изисквания.

Наемането на складове осигурява икономия на средства и за това винаги тази услуга ще се ползва с голямо търсене.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>