sudilishte
Tази година те разполагат с половината от средства за издръжка, които са имали миналата

Около 85 съдилища в страната са без средства за издръжка, което включва ток, вода, разплащане на вещи лица и съдебни заседатели, очаква се броят им да се увеличи. Този недостиг на средства за издръжка би довел до блокиране на самия правораздавателен процес.

Това заяви представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Соня Найденова, която представи отчет за дейността на съвета за второто тримесечие на 2014 г., цитирана от БГНЕС.

Средствата за издръжка на съдилищата още в самото начало показаха, че тази година те разполагат с половината от парите, които са имали миналата година. Нежеланието за корекция на бюджета на ВСС ни поставя в една доста трудна ситуация, добави Найденова.

Тя обясни, че ВСС е подготвил последващо искане за увеличение бюджета на съдебната власт с 19.3 млн. лева поради недостиг, който се отнася до изплащане на обезщетения по Закона за съдебната власт, обезщетения по Кодекса на труда, средства за издръжка, възнаграждения, социални осигуровки за кандидатите за младши съдии и прокурори по време на обучението.

Това предложение ВСС отправило чрез министъра на правосъдието за корекция на бюджета на съдебната власт. То е съгласувано с всички министерства. По това искане за корекция на бюджета на съдебната власт, осигуряващо суми за издръжка, няма никакъв отговор, каза Найденова.

Основна цел през отчетения период е била постигане на относително равномерно натоварване, което е било извършено чрез оптимизиране на щатовете в съдебната система. За целта 14 бройки за длъжността следовател са били съкратени и разкрити за прокурори в Софийска градска прокуратура.

Акцентира се и върху изготвяне на обективна норма за натовареността на органите на съдебната власт-поредица от анализи, които са довели до минимални прагове на работно натоварване на председателите на съдилищата и техните заместници. Имало е преструктуриране на администрацията във ВСС с цел подобряване на работата на съвета, обясни Найденова.

118 преписки са разгледани от Етичната комисия във ВСС и са отворени 4 кутии от антикорупционните кутии. Комисията е изготвила 114 становища. За периода е имало 12 дисциплинарни производства, от тях 11 са били по предложение на административни ръководители, а едно-по предложение на членове на ВСС. Общо 10 дисциплинарни производства са приключени, от които едно е било с понижаване от длъжност, а две с намаляване на заплатата и едно с порицание.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>