Щастливите обитатели на новите домове не се сблъскват с такива проблеми като корозирали тръби, течове. Ако жилището е старо, то в него обикновено са износени системите – канализационна, отоплителна и водопроводна. Ненавременната подмяна на тръбопроводите може да причини много неприятни моменти.

Ефективно решение на проблемите със старите тръби е смяната на щранговете на:
– отопление;
– водоснабдяване;
– канализация.

Възниква резонния въпрос: кой е длъжен да се занимава със смяна на щрангове? Ако става въпрос за собственото жилище, то собственикът е длъжен сам да се справи, но с вертикалните общи тръби, където се включват изводите за апартаментите, трябва да се заемат специалисти.

Смяната на щрангове в многожилищните сгради включва следните етапи:
– демонтаж на старите щрангове на водоснабдяване, отопление и канализация;
– монтаж на нови щрангове;
– работа по включване към изводите, проверка качеството на работата на системите.

Необходимо е да се помни, че преди смяната на щранговете, следва да уведомите за това съседите, живеещи над и под вас, за да се избегнат възможни неприятности.
Смяната на вертикалните тръби в жилището се провежда в такава последователност:
– изпуща се водата от щранговете;
– старите тръби се нарязват и демонтират;
– монтират се нови щрангове, правят се отклоненията за тръбите към радиаторите за отопление.
Какво е необходимо да се помни при смяна на вертикалните тръби:
– всички работи по монтиране на щранговете трябва да се изпълняват при строго наблюдение за липса на изкривявания;
– при смяна на тръбите за отопление, диаметърът на новите трябва да съответства на предишните;
– след завършване на работата по заменяне на вертикалните тръби за отопление е необходимо да се провери качеството на изпълнената работа.

За смяната на канализационната система в големите жилищни сгради могат да се направят следните препоръки:
– около тръбата на всеки етаж се пробива отвор и по етапно от долу на горе се демонтира старата система, изкарват се старите тръби;
– след като е направен демонтажа монтажа на щранговете започва от долу нагоре;
– тръбите се вкарват една в друга като се съединяват с гумени пръстени, които не им позволяват да се разделят;
– връхната точка на канализационните тръби трябва да са разположени на тавана.

За смяна на щранговете трябва да се потърси съдействието на специалисти с необходимото оборудване и инструменти.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>