Всеки градинар мечтае да види своите растения прекрасни, цъфтящи и плодоносещи, както изглеждат по страниците на списания и каталози. Това не винаги се получава – растенията, както всеки жив организъм, боледуват и страдат от паразити, които могат не само да влошат красотата им, да намалят добива, но и да причинят гибелта им.

За спасението на своите любимци градинарите често се замислят когато е настъпила опасността, забравяйки за профилактиката. Най-бързата им реакция е ползването на препарати за растителна защита.

Защита на растенията – това е цял комплекс от агротехнически, механични, биологични и химични мероприятия, които трябва да се провеждат систематично.

Бурното развитие на химията през втората половина на миналия век е довело до това, че химическият метод за борба с вредителите и патогените е станал основен.

Търсенето на нови синтетични препарати за растителна защита не спира, а числеността на вредителите не намалява, защото заедно с тях загиват и полезните организми, техните естествени врагове.

Известно е, че в короната на старо дърво живеят от 40 – 50 вида насекоми, всички те страдат при третиране с инсектициди. А най-важното е, че след време патогените и вредителите придобиват устойчивост към пестицидите и възможността за тяхното ползване се ограничава. За това използването на препарати за растителна защита трябва да се разглежда като крайна мярка.

Големите производители на химически средства за защита на растенията непрекъснато разработват нови пестициди. Създават се комбинирани препарати за растителна защита с няколко активни вещества за разширяване спектъра на действие, повишаване ефективността и намаляване резистентността на вредните организми.

За здравето на растенията трябва да се полагат грижи още от момента на тяхното засаждане или засяване. Изборът на устойчиви видове и сортове позволява да се избегнат бъдещи проблеми.

Посадъчният материал трябва да се купува само от надеждни разсадници, където състоянието на посадъчния материал се следи от специалисти. При закупуване на посадъчен материал обърнете внимание на здравословното му състояние, кореновата система, общия вид.

Използването на пестициди трябва да се прилага още в началните етапи на поразяване на растенията и преди всичко профилактично. Препаратите за растителна защита трябва да са безопасни за човека и околната среда.

Химическите препарати за растителна защита действат бързо, ефективно в малки дози. Предозирането им води до изгаряне на растенията.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>