Липсата на канализация в населените места е често явление. Това налага всеки собственик на имот сам да решава проблема си. Това се постига с изграждане на самостоятелна канализация с изкопна или септична ями. Обслужването на изкопната или така наречената помийна яма е много трудно.

Септичната яма е най-подходяща за локалната канализация. Но и най-добрите септични ями не са лишени от един недостатък – налага се почистване на септичните ями, за да се избегне препълване на конструкцията.

Септична яма – това е обикновена конструкция, която не само събира отпадъчните води, но ги пречиства, отправя ги в почвата, за която цел в системата са предвидени специални филтрационни елементи.

Почистването на септичните ями в доста случаи е за сметка на микроорганизми, които използват за своята жизнена дейност битовите отпадъци.

След обработка отпадъчните води се разделят на вода, която отива в почвата, и на суха фракция, която е малка част, но заема част от вътрешното пространство на ямата. Именно тези утайки налагат периодично почистване на септичните ями.

Отчитайки факта, че локалната канализационна система работи самостоятелно, трябва да разбираме необходимостта от периодично обслужване, защото ако септичната яма се препълни, то отпадъчните води ще започнат да излизат извън нейните предели, доставяйки дискомфорт на собствениците и съседите, ще замърсят и околната среда.

За да не се предизвика такава ситуация се налага периодично да се изпомпват утайките от резервоара. Обикновено за нормално функциониране на септичната яма е достатъчно да се направи почистване веднъж в годината.

Ако това не се направи, то натрупаните утайки се пресоват под собственото си тегло и се превръщат в твърда маса, която по-късно много трудно ще се изпомпи и в този случай въпроса как да се почисти септичната яма, става основна грижа. Освен това наличието на утаечен слой води до влошаване ефективността на работата на системата и намалява свободното пространство в резервоара, за това септичната яма работи много по-лошо.

За да не се прави почистване на септичните ями често може да се ползват биологични препарати, които качествено разграждат и преработват отпадъците. Изпомпване на ямата ще се наложи, но производителността при това няма да се намали, а обема на отпадъците намалява, което позволява да се намалят изпомпванията.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>