Като говорим за канализацията в кухнята, ние знаем, че основен „строителен материал” за възможно запушване ще бъдат мазнини, косми, остатъци от храна и органични нехранителни отпадъци. Утаявайки се по вътрешните стени на тръбите, мазнините непрекъснато намаляват техния диаметър и затрудняват преминаването на отпадъчните води. В допълнение, служат като прекрасна основа за задържането на хранителните отпадъци и косми. Водата все по-бавно изтича, задържа се все повече и повече за дълго време.

Преди всичко запушвания се образуват около така наречените „центрове на кристализацията” – това е мястото, в което отпадъчните води по някакви причини забавят своето изтичане или се появява турболентно движение. Мазнините, съдържащи се в отпадните води, се утаяват на тези места и образуват основа за следващите наслагвания.

Такива места се оказват неравните повърхности в тръбите, рязката промяна в направлението на потока отпадъчни води или дълбока драскотина в пластмасовата тръба.

Така също много е важно да се спазва необходимия наклон при монтажа на тръбите. Наклонът трябва да е 2 см на метър положена тръба, съединяваща мивката или други санитари уреди.

При вече появил се проблем не ни остава нищо друго, освен да го разрешим. За отпушване на каналите можем да ползваме различни начини.

Най-разпространения начин за отпушване на канали в кухнята е наливането на голямо количество гореща вода. Образувалите се „сталагмити” и „сталактити” се разтопяват под действието на високата температура и се смиват от големия поток вода.

Втори вариант е използването на специализирани химически средства за отпушване на канали и почистване на канализацията. Внимателно прочетете етикета и инструкцията за приложение на препарата.

Основно те са два вида: алкални и киселинни. Алкалните препарати са подходящи за почистване на мазните отлагания, а киселинните успешно разграждат органичните.Опитът да се ползват и двата вида препарати за отпушване на канали едновременно за по-голям ефект е обречен на провал. Киселината и основата се неутрализират и не оказват абсолютно никакво влияние на запушването.

Повечето производители препоръчат да се налее 50 – 100 милилитра от препарата, да се изчака 15 – 20 минути и да се промие с голямо количество гореща вода. Понякога се налага препарата да бъде предварително разтворен в определено количество вода.

Ако и в този случай нямате успех в почистването на каналите, то може да опитате с ръчна вакуум помпа или със стоманизиран тел.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>