Ефективно в отпушване на каналите е различното специализирано оборудване. То може да бъде механично, бензиново или с електродвигател. Подобно оборудване се използва преди всичко от професионалистите, но понякога го притежават и собственици на частни домове.

Професионалното отпушване на каналите винаги започва с обследване на тръбопровода, направлението и степента на запушването, вида и определяне на най-подходящия начин за почистване на тръбите.

Основните начини за почистването на тръбите са: специализирана машина; гореща вода; химически и хидродинамичен.

Специализираната машина има вакуум помпа и цистерна и се използва не само за почистване на каналите, а и за профилактика на канализационната мрежа и септични ями. Това оборудване работи на принципа на вакуума.

Ефективна за всички видове запушвания е термичната промивка. В канализацията под налягане се подава вода с температура 120 – 160 градуса. Мазнините се разтварят, а останалите мръсотии просто се измиват.

Химическият начин за отпушване на каналите е също промивка, но с добавяне на химически препарати. Те разтварят отлаганията или ги превръщат в течно състояние.

Информация какви химически средства за почистване на канализационните тръби могат да се ползват се получава във всеки магазин или фирма, предлагащи тази услуга. Изборът на препарати, в това число и с бързо действие, е достатъчно голям. При избор винаги трябва да се има предвид материала, от който са направени тръбите.

Хидродинамичният метод преди всичко намира приложение за почистване на външни системи. Той се състои в подаване на водна струя под високо налягане. Устройството е снабдено с помпа, различни дюзи и почистващи глави. Този метод позволяват да се почисти системата даже в най-трудните места. Хидродинамичното почистване на канализацията позволява да се намали броя на ремонтите и да се постигне удължаване срока на нейното ползване.

Използваните методи и начини за почистване на тръбите и отпушване на каналите са различни. Винаги се започва с промивка с гореща вода, а завършва (много често) с повикване на специализирана фирма.

Много често при проблем в стара канализационна система е трудно да се направи отпушване на каналите и се налага да се сменят участъци от тръбопровода.

В старите многоетажни сгради канализацията е от чугунени тръби, които са корозирали и това ускорява натрупванията във вътрешността.

За поддържане доброто състояние на канализационната система е необходим сериозен, професионален подход.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>