mobile

Мобилните разговори при пътуване в ЕС ще бъдат с над 20% по-евтини от 1 юли. Максималните цени за изходящо повикване в роуминг вече ще бъдат 0,19 евро за минута без ДДС (намаление с 21% спрямо цените досега).

Входящо обаждане ще се таксува до 0,05 евро на минута (намаление с 28,5%). Най-значимо ще бъде намалението на цената за пренос на данни – с 55,5% до 0,20 евро за мегабайт. Изпращането на SMS от чужбина ще струва до 0,06 евро без ДДС (намаление с -25%). От 1 юли доставчиците на мобилна връзка в Европа ще могат да правят специални оферти, които да позволят на потребителите при пътуване в чужбина да изберат местен доставчик на мобилни услуги.

От 2007 г. Европейската комисия започна да въвежда пределни цени за разговорите в роуминг между страните от ЕС. В резултат таксите за услугите падат с между 80% и 90%, спрямо действащите преди седем години, отбелязват от Еврокомисията.

Плановете са постепенно таксите за ползване на мобилни услуги в чужбина да отпаднат и клиентите да плащат същите цени, по които говорят в родната си страна. Идеята получи одобрението на комисията по индустрия към Европейския парламент при гласуване на 19 март 2014 г. Ако предложението получи зелена светлина и от депутатите в Европейския парламент, както и от Съвета на министрите, то от 15 декември 2015 г. роумингът ще остане в историята.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>