В зеленчуковата и овощна градина човек си отглежда продукция за храна. Така се получава, че в тази насока се сблъскват интересите на хората и огромната армия на насекоми, които веднага избират за своята прехрана културните растения. Като се хранят с различни части на овощните дървета и зеленчуковите растения, насекомите са в състояние не само да намалят реколтата, но могат и напълно да я унищожат, и даже да погубят растенията. За това ние трябва да защитим това, което отглеждаме.

Отначало се опитваме да прогоним тези насекоми от нашата градина. За това пущаме в ход разни биологични методи, народни средства, привличане на естествените им врагове от растителния и животински свят. Но много често всички тези наши опити се оказват без резултат и тогава се налага да преминем към ползването на химически препарати.

За борба с насекомите вредители се прилагат специални препарати – инсектициди. Наименованието им идва от латинските думи insectum (насекомо) и caedo (убивам),т. е. инсектициди – това са химически препарати, унищожаващи насекомите-вредители, техните личинки и яйца.

Свойствата им се определят от активното химическо вещество, на основата на което са получени. За това трябва да знаете, че напълно различни по наименование препарати могат да окажат еднакво действие, ако активното химическо вещество е едно и също. Обърнете внимание – на всяка опаковка задължително е записано активното вещество.

Според начина на попадане в организма на насекомото и механизма на действие инсектицидите се разделят на:
– контактни – те действат при непосредствен контакт с насекомото;
– чревни – тези препарати попадат в организма на насекомото с храната, абсорбират се чрез червата и се отравят;
– системни – препарата прониква в растението и насекомото при ядене на отделни на части от него се поразява;
– фумиганти – тези препарати действат чрез дихателната система на насекомото.

Според действието си инсектицидите се разделят на:
– препарати с широк спектър на действие – едновременно поразяват различни видове насекоми;
– препарати с избирателно действие – поразяват определен вид насекомо.

Към инсектицидите с избирателно действие се отнасят акарицидите. Това са химически препарати, унищожаващи акарите.

Акарицидите се разделят на две групи:
– специфични – унищожават само акари;
– инсектоакарициди – химически препарати, които еднакво унищожават и акари, и насекоми.

При работа с химически препарати трябва много строго да се спазват правилата за безопасност.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>