Все по-често срещана услуга в големите градове напоследък е тази на професионален домоуправител. Това може да е всякакъв човек, който работи в определена фирма, която извършва такива професионални услуги. Ако обитателите и собствениците на даден вход в жилищна сграда имат проблем с избора на някого за домоуправител, тогава една добра идея е ползването на професионален домоуправител срещу заплащане.

Той ще има за цел да следи дали се плащат навреме всички належащи сметки за ток, вода и др. Да се занимава със събирането и приемането на оферти от различни фирми за извършване на дадени ремонтни дейности, който засягат входа на сградата или части от самата нея. Най-често такива услуги са боядисване на интериора, боядисване на фасадата, саниране на фасадата, поставяне на дограма в пространството на междуетажната собственост.

Към услугите на даден професионален домоуправител спадат и поддръжките около чистотата. Той има грижа да наема хигиенист и да му заплаща редовно за извършената услуга, която включва не само интериора на сградата, но и двора и зелените части около нея, ако естествено има такива. Друга задача на наетия професионален домоуправител е следенето дали се спазва тишината в определеното за това време, което е по обед от 14:00 до 16:00 ч. и вечер от 22:00 до 07:30 ч.

Всеки обитател има право, в случай на някакво породено съмнение, да изисква проверка на направените разходи по документи от дадения професионален домоуправител. В случай на отказ от негова страна, тогава единственото решение е прибягването до граждански съд. Разбира се, преди това общото събрание може да го задължи да покаже необходимите документи, но и ако това не стане, гореспоменатото решение може да влиза в действие.

Практиката показва, че за да се избегнат такива недоразумения е добре извършените разходи да се показват на видно място на таблото на сградата, така че всеки обитател да може да се информира навреме за тях.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>