Действително, пелетите са направени от най-обикновена дървесина, даже от нейните отпадъци. Съставът на влакната на дървата и на гранулите е абсолютно еднакъв, но при горене на дървата енергията отива за изпаряване на намиращата се в тях влага, за негоримите примеси като пепел и други механични примеси, а в същото време горимата част е малка.

Пелетите се различават от обикновените дърва именно по съотношението на тези части. Влажността на гранулите, за разлика от най-сухите дърва, имат не повече от 5 – 7 %, а това означава,че и енергията за изпарението на тази вода е много малко.Освен това плътността на гранулите е много по-голяма от тази на обикновените дърва за огрев, т.е. под въздействието на налягането на единица обем отговаря голяма маса дървесина. Ако се пуснат гранули във вода, то те ще паднат като камък на дъното – това говори,че плътността им е голяма.

Можем да направим извода, че пелетите в сравнение с дървата действително се отличават с по-голяма калоричност.

Гранулите за огрев се правят от дървесина, надробена до малки размери – около 3 – 4 мм дължина и 1 мм дебелина. В суровината не трябва да има метални и минерални примеси. Голямо предимство на производството на гранулите е това, че не се изисква специална подготовка на суровината.

Готовите гранули са с различен цвят в зависимост от вида на суровината. От дървесината с кора се получават гранули с черен цвят. Сивите гранули са произведени от дървесина без кора. От качествено избелената дървесина се получават гранули със светъл отенък. Такива гранули за огрев малко се трошат, имат голяма калоричност, и естествено са по-скъпи в сравнение със сивите и черни гранули.

Суровината за производство на гранули за огрев влияе не само на цвета им, но и на качеството на тяхното слепване. Във всяка дървесина се съдържа лигнин, който е свързващия елемент при пресоването на гранулите. Но работата е там, че във всяка дървесина в зависимост от нейния вид се съдържа различно количество лигнин. Колкото е по-високо съдържанието на лигнин, толкова по-качествени пелети се получават.

При производство на пелети много важен технологичен фактор е твърдостта на дървесината. Колкото е по-твърда дървесината, толкова повече се износват матрицата и режещите инструменти.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>