От многото видове помпи, които можете да намерите на пазара, изпъкват с качества за битови и индустриални нужди т.нар. центробежни помпи. Работата им се базира на работно колело, което се задвижва чрез електромотор, който осигурява нужната енергия за изпомпването на флуидите. По средата на колелото се образува вакуум, който спомага за засмукването на течностите от резервоара. Тези помпи притежават чудесна функционалност и голяма якост.

Голям брой представители на индустрията използват центробежни помпи за преноса на течности и смеси с твърди и абразивни вещества. Тези съоръжения разполагат с всичко необходимо за транспортирането на голям обем течности от точка А до точка Б. В повечето случаи изпомпваните флуиди имат нисък вискозитет, но някои модели се справят добре и със смеси с висока вискозност. Всички предложения можете да намерите на българския пазар.

От модела на центробежните помпи, зависи вида на течностите, които можете да пренасяте. Обикновено става въпрос за кални води, дълги влакна, твърди частици и така нататък. В продажба са пуснати помпи за утайки, суспензии и прочие флуиди с различна вискозност. От вас се изисква просто да разгледате различните оферти, и да изберете най-правилната от тях. В мрежата ще видите множество електронни магазини, които предлагат хоризонтални и вертикални центробежни помпи със съдействието, на които се пренасят питейни води, химикали, разтворители, агресивни вещества и т.н. Цените зависят от характеристиките на даденото съоръжение, така че клиентът решава какъв модел помпа да избере за нуждите си.

В заключение
В наши дни центробежните помпи са широко разпространени за индустриите и битовите потребности. С тях можете да трансферирате течности и смеси с различен вискозитет, което ги прави много добър помощник. Естествено, преди да реализирате покупка на помпа, е желателно да опознаете нейните предимства и недостатъци, за да я вкарате в експлоатация, без да имате никакви проблеми. Дано тази статия да е била полезна и интересна за вас.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>