proverka-ktb

Започна заявената от БНБ и правителството проверка на активите и пасивите на банковата група КТБ, включително и на кредитния портфейл, и на инвестиционния портфейл, съобщи БНБ.

В КТБ АД проверката се извършва съвместно от “ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, “ЪРНСТ И ЯНГ” ООД и “АФА” ООД, а в “Креди Агрикол – България” ЕАД – от “АФА” ООД. Проверката ще завърши в рамките на десет работни дни, както беше съобщено на 22 юни.

БНБ съобщи още, че с цел ускоряване и оптимизиране на работата на квесторите УС на БНБ е извършил следната ротация:

– Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев, досега квестори на “Креди Агрикол – България” ЕАД, са назначени за квестори на “Корпоративна търговска банка” АД;

– Христина Иванова Стамова, досега квестор на КТБ АД, е назначена за квестор на “Креди Агрикол – България” ЕАД заедно с Божидар Иванов Аршинков, междувременно заменил Славияна Стоилова Данаилова-Велева.

Промяната цели големината на екипите на квесторите да съответства на обема на работата с оглед на различната големина на двете дружества от групата КТБ.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>