Гражданската отговорност е вид застраховка, която е позната както в България, така и в чужбина, и има много нюанси на застраховане.

Най-популярната застраховка поради това, че е най-масова и задължителна, е гражданската отговорност на моторно превозно средство. При нейното сключване притежателят на моторното превозно средство бива застрахован в случай на катастрофа на превозното средство и нанасяне щети и вреди на трети лица. В такива случаи тя покрива телесни повреди на трети лица, телесни повреди на спътници в превозното средство, и материални щети на трети лица.

Въпреки, че защитава водача, гражданска отговорност цена не осигурява морално покритие, което задължава всички да са внимателни по пътищата както превозните средства, така и пешеходците. Есента идва с проблемите по пътищата – влошени пътни условия, това задължава водачите на МПС да бъдат много внимателни.

Тази застраховка се прилага задължително и за лицата, които имат право да носят и използват огнестрелно оръжие. Тя покрива нанесени имуществени или телесни вреди към трети лица, при използване на огнестрелни дейности, позволени от закона. Това са обикновено физически или юридически лица, които имат право да използват огнестрелното оръжие при самоотбрана, както и при физически или юридически лица, които използват огнестрелното оръжие за лов или спорт.

Гражданска отговорност цена се използва от туроператорите, която също е задължителна. Тя се налага за да могат да бъдат покрити щети нанесени на пътници и туристи, вследствие на неплащане на агентите на туроператора или изпадането на туристическата агенция в несъстоятелност.

Гражданска отговорност цена се прави на медицински персонал, тоест на лицата, които упражняват тази професия в медицински заведения. Такива са лекари, медицински сестри, санитари, служители в старчески домове, поликлиники. Застраховката цели те да бъдат защитени, ако случайно допуснат някаква грешка и по този начин навредят на трети лица – пациентите, или в най-лошия случай, ако станат причина за настъпването на смъртта им.

Тази застраховка се прави и за нотариусите. Тя покрива щети към трети лица, в случай че нотариусът, помощник нотариуса или стажант нотариуса не е изпълнил коректно или е изпълнил небрежно дадена работа и по този начин е навредил на своя клиент.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>