kompiutri-it

IT специалистите в Румъния и България са сред най-младите в сравнение със Западна Европа по данни, обобщени от софтуерната компания Axway. Средният професионален опит на специалистите в сектора в Германия например е 11 гoдини, докато в България е малко над 5.

Съотношението жени: мъже в сектора е приблизително 1:2,5 за повечето страни. За България прави впечатление фактът, че почти 40% от дипломираните IT специалисти са жени. Причината едва 30% от заетите в сектора да са дами е, че повечето избират друг сектор за реализация или преподавателска кариера. 80% от преподавателите по информатика са жени.

22987

От 6 месеца до една година отнема на добрите студенти да се обучат за работа в софтуерна компания и да стартират. Основната критика от страна на сектора към образованието е липсата на актуални практични знания и умения. Все повече учебни заведения предлагат високо технологични програми.Тенденция е за позициите ръководител проекти да се търсят кадри с богат житейски и професионален опит, особено добри комуникационни и лидерски умения.

Икономическото образование при тези позиции може да е значителен плюс затова нерядко на тях се назначават и студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Според обявените програми и Софтуерният университет вече подготвя кадри за всички професии в сектора.

“Някои държави предприемат специални мерки по отношение на привличане на младите към високо-технологичните професии. Например в Румъния софтуерните инженери са освободени от 16% данък. Важно е и в България да има политика на кадрите в областта на високите технологии”, допълва Наташа Кумчева, директор Човешки ресурси в софтуерната компания.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>