logo-air Уведомяваме Ви, че одобряването ни и сключването на договор с няколко месечна, богата, отговорна и успешна съвместна работа, изпълнени бяха навреме и точно всички задължения по Проекта на Програма „Европа” при Столичната община. След обсъждането и оценка на извършеното по Проекта с предложения Анализ с Модул от екип, ръководен от Председателя на Програмния съвет на Програма „Европа”, г-жа Ирина Йорданова, и аргументирано становище от г-жа Искра Ангелова, общински съветник и член на Програмния съвет на Програма „Европа”, бе одобрено и издаването на сборника с анализ на европейските антикорупционни практики по проекта „Общество, антикорупция, администрация”, който прилагаме и предлагаме на Вашето внимание.

Удовлетворени и радваме се на успешната съвместна работа с всички Вас, и с успешния добър резултат, който може и трябва да бъде полезен за ефективната бъдеща дейност по проблема „общество, антикорупция, администрация”.

comments (0)

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>